DDR3/DDR3L XRDIMM


  • 资料传输速率1066/1333/1600/1866 MT/s。
  • JEDEC规范电压1.5V±0.075V & 1.35V(1.28V~1.45V)。
  • Connector
  • 支援ECC错误校正并内建温度感测器
  • 工作温度包含标准常温、延伸温度与工业宽温。
  • 符合ROHS无铅环保规范。
联络报价

DIMM Type XRDIMM
Data Rate / Frequency 1066/1333/1600/1866 MT/s
Density 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB
Voltage 1.5V/1.35V
Pin count 240pin
Width 64-Bit/72-Bit
PCB Height 37.30mm
Operating Temperature 0°C~+85°C/-25°C~+85°C/-40°C~+85°C
Vibration 20G (7~2KHz)
Shock Resistance 1500G@0.5ms